Top Posts AD Default

مقاله کامل آشنایی با سدهای خاکی در 10 فصل

ارسال توسط فرامرز شاهرخی نیا در 30 تیر 1394 2432 بازدید

سد خاکی

سرفصل های مقاله آشنایی با سدهای خاکی :

  • فصل اول : سدهای خاکی و مسائل مربوط به آن
  • فصل دوم : نیازهای اساسی طرح – تراوش در سدهای خاکی
  • فصل سوم : اشکال مختلف خرابی در یک سد خاک ریزه ای – کنترل تراوش
  • فصل چهارم : آب بندهــــا
  • فصل پنجم : حفاظت دامنه های سدهای خاکریز
  • فصل ششم : ارتفاع آزاد شد – برآورد شیب طرفین سد خاکی – عرض تاج سد – برآورد حجم خاک مصرفی در سد خاکی
  • فصل هفتم : پایداری شیروانی
  • فصل هشتم : گسترش تنش در خاک
  • فصل نهم : فشارهای جانبی خاک
  • فصل دهم : تحکیم

عمرانی ها …

وبسایت عمرانی ها فعالیت خودش را از پنجم اسفندماه 1393 آغار کرده است. هدف ما ایجاد بستری مناسب و متخصص برای تبادل اطلاعات ، ارائه مطالب علمی و مهندسی روز دنیا ، انتشار اخبار ، دانلود انواع فایل های کاربردی و مورد نیاز فعالین در این رشته است !

به استناد نمادهای زیر خرید از سایت عمرانی ها قانونی و مورد تایید می باشد !