آموزش اجرای پی و دیوار ساختمان های با مصالح بنایی

ارسال توسط فرامرز شاهرخی نیا در 30 مرداد 1394 5700 بازدید

فونداسیون

آموزش اجرای پی و دیوار

این مقاله به آموزش اجرای پی و دیوار ساختمان های سنتی با رویکرد به مصالح بنایی و بومی و آموزش ساخت این بناها در روستاهای کشور و شیوه های ساخت بناهای آجری می پردازد.

فرایندهای جوشکاری و بازرسی جوش

ارسال توسط فرامرز شاهرخی نیا در 10 مرداد 1394 1229 بازدید

جوشکاری

سرفصل های مقاله جوشکاری و بازرسی جوش :

  1. فصل اول : مروری بر تکنولوژی جوشکاری
  2. فصل دوم : جوشکاری به روش اکسی استیلن
  3. فصل سوم : منابع نیرو در جوشکاری
  4. فصل چهارم : جوشکاری قوس الکتریکی با قوس محافظ
  5. فصل پنجم : جوشکاری به روش تیگ
  6. فصل ششم : جوشکاری به روش میگ ، مگ
  7. فصل هفتم : جوشکاری به روش الکترود دستی
  8. فصل هشتم : جوشکاری به روش زیر پودری
  9. فصل نهم : طبقه بندی عیوب جوش